Oferta

Serwis sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Zapewniamy specjalistyczne rozwiązania dostosowane do wymogów ludzi, środowiska i urządzeń. Proponujemy sprawdzony sprzęt najwyższej jakości.

Realizujemy usługi w zakresie:

 • serwisowania oraz naprawy sprzętu ratowniczego i gaśniczego,
 • sprzedaży sprzętu i części zamiennych renomowanych firm, takich jak:
  • Dräger, 
  • MSA, 
  • 3M, 
  • FASER, 
  • Vetter, 
  • Ogniochron, 
  • Boxmet, 
  • Supon,
 • wynajmu:
  • masek przeciwgazowych,
  • aparatów wężowych – AT4M, AT47 Bryza,
  • przewoźnych banków powietrza,
  • zestawów ucieczkowych,
  • gaśnic śniegowych i proszkowych,
  • koców gaśniczych,
  • mierników gazów – jednogazowe ALTAIR H2S i wielogazowe ALTAIR 4X.
 • zabezpieczeń przeciwpożarowych:
  • zabezpieczeń ogniochronne konstrukcji stalowych farbami pęczniejącymi na bazie epoksydów firmy International – system Chartek,
  • projektowania, montażu i serwisu automatycznych systemów powiadamiania o pożarze i systemów gaszenia firmy Schrack Seconet Polska z zastosowaniem środka gaśniczego Novec 1230.

 • Dräger – aparaty powietrzne, aparaty wężowe, aparaty ucieczkowe, kombinezony chroniące przed substancjami niebezpiecznymi, ubrania gazoszczelne, badania powietrza oddechowego w butlach, napełnienie butli powietrznych, legalizacja UDT butli itp.,
 • MSA – aparaty powietrzne, aparaty wężowe, ubrania gazoszczelne, kalibracja mierników ALTAIR, sprzedaż i przegląd sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości,
 • 3M – maski przeciwgazowe,
 • FASER – aparaty powietrzne i wężowe,
 • Vetter – korki, poduszki powietrzne i oprzyrządowanie.

 • Ogniochron – gaśnice i agregaty proszkowe, śniegowe i pianowe,
 • Boxmet, Supon – hydranty wewnętrzne, węże hydrantowe, szafki ochronne na gaśnice, stojaki na gaśnice.

 • Protekt – szelki bezpieczeństwa, linki, urządzenia samohamowne itp.,
 • MSA – pełne uprzęże, linki z amortyzatorem, złączniki kotwiczące, urządzenia samohamowne oraz stałe zabezpieczenia przed upadkiem.

 • MSA – mierniki serii ALTAIR (kalibracja).

Zobacz także