Oferta

Czyszczenie instalacji przemysłowych

Czyścimy instalacje przemysłowe oraz zbiorniki po produktach naftowych, asfaltowych i smołowych. Bezpiecznie dla środowiska oraz zgodnie z przepisami.

Oferujemy czyszczenie:

 • instalacji przemysłowych,
 • zbiorników,
 • rurociągów,
 • aparatów,
 • kanalizacji,
 • cystern kolejowych, wraz z myciem,
 • cystern samochodowych, wraz z myciem.

Świadczymy usługi zarówno dla Grupy ORLEN, jak i firm zewnętrznych. Posiadamy odpowiednią i nowoczesną infrastrukturę oraz w pełni przeszkolony personel.

Posiadamy:

 • 3 wyspecjalizowane pojazdy asenizacyjne,
 • 2 agregaty wysokociśnieniowe na podwoziu samochodu MAN,
 • 3 przyczepy z zainstalowanymi pompami wysokociśnieniowymi WOMA,
 • ładowarkę próżniową typu KOKS,
 • agregat wysokociśnieniowym na gorącą wodę.

W Dziale Usług Czyszczenia i Transportu pracują wykwalifikowani pracownicy, którzy posiadają duże doświadczenie w swoim fachu. Jesteśmy w stanie prowadzić prace także w strefach zagrożenia wybuchem.

Przykładowe miejsca pracy:

 • urządzania myjące wysokociśnieniowe,
 • wentylatory EX,
 • pompy napędzane sprężonym powietrzem.

Zobacz także