Oferta

Doradztwo w zakresie ochrony środowiska

Oferujemy profesjonalne doradztwo, pomoc oraz realizację obowiązków, które wynikają z przepisów prawa środowiskowego – zarówno polskiego, jak i z dyrektyw unijnych.

Oferujemy:

 • obsługę outsourcingową,
 • ocenę zgodności funkcjonowania podmiotów gospodarczych z przepisami ochrony środowiska,
 • dokumentację środowiskową w zakresie:
  • wniosów o uzyskanie pozwoleń na korzystanie ze środowiska: 
   • pozwolenia zintegrowane, 
   • raporty początkowe, 
   • pozwolenia wodnoprawne, 
   • emisja do powietrza, 
   • gospodarka odpadami;
  • procesów inwestycyjnych: 
   • karty informacyjne przedsięwzięcia, 
   • raporty oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko – do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, analizy porealizacyjne;
 • opracowanie projektów planu remediacji,
 • rozpoznania środowiska gruntowo-wodnego.

System LDAR

Nasi eksperci wdrażają na zakładach produkcyjnych system LDAR, z ang. Leak Detection And Repair. To nowoczesny system, który wykrywa i naprawia nieszczelności potencjalnie występujące na instalacjach przemysłowych. Pełna realizacja i wdrożenie systemu to wieloetapowy proces, który należy sukcesywnie wprowadzać na poszczególnych instalacjach. Jego efektem jest mniejsza emisja zanieczyszczeń do środowiska.

Wdrożenie systemu LDAR i wprowadzenie monitoringu emisji niezorganizowanej Lotnych Związków Organicznych (LZO), które występują w wielu branżach przemysłowych, a zwłaszcza w sektorach rafinacji ropy pod postacią par i gazów, wpisuje się w prawodawstwo i wytyczne Komisji Europejskiej. 

Celem wytycznych jest:

 • określanie wielkości emisji i zapobieganie ich powstawaniu,
 • podniesienie komfortu pracowników i operatorów,
 • zwiększenie bezpieczeństwa procesowego,
 • zmniejszenie oddziaływania na lokalne środowisko,
 • ograniczanie potencjalnych strat.

Zobacz także