O firmie

Świadczymy usługi dedykowane obszarowi gospodarowania odpadami oraz usługi zakresu bezpieczeństwa, ochrony środowiska, monitoringu środowiska, serwisu sprzętu ratowniczo gaśniczego czy czyszczenia aparatów instalacji przemysłowych. Swoje usługi oferujemy, zarówno spółkom z Grupy ORLEN, jak i zewnętrznym firmom. Posiadamy dogodnie zlokalizowane oddziały regionalne w największych miastach w Polsce.

O firmie

Nasze wartości

Jako członek Grupy ORLEN przyjęliśmy czytelne i praktyczne zasady postępowania. Organizujemy naszą działalność oraz relacje pracownicze w oparciu o najlepsze praktyki prawne i biznesowe.

O firmie

Kodeks Etyki

Kodeks Etyki Grupy ORLEN stanowi zestaw aktualnych, czytelnych i praktycznych zasad postępowania, które wyznaczają standardy etyczne, obowiązujące wszystkich pracowników Grupy ORLEN.

Aktualności