o firmie

Polityka ochrony praw człowieka

Grupa ORLEN jest globalną organizacją, świadomą roli, jaką we współczesnym świecie odgrywa kwestia przestrzegania praw człowieka. Jako grupa o kluczowym wpływie na gospodarkę, przyjmujemy odpowiedzialność za ochronę i poszanowanie wszystkich uznanych międzynarodowo praw człowieka w ramach prowadzonej przez siebie działalności. Poszanowanie praw człowieka leży u podstaw działalności Grupy ORLEN. To także niekwestionowana, fundamentalna wartość kultury i strategii korporacyjnej firmy.

O firmie

Polityka ochrony praw człowieka w Grupie ORLEN

Aby zdefiniować stanowisko ORLEN Eko w kluczowych kwestiach, dotyczących ochrony i poszanowania praw człowieka, zarząd ORLEN Eko przyjął Politykę ochrony praw człowieka w Grupie ORLEN.

Polityka określa zasady działań, zachowań i regulacji, obowiązujących w Grupie, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z dbałością o przestrzeganie praw człowieka wewnątrz organizacji oraz w relacjach z interesariuszami zewnętrznymi.