Doradztwo w zakresie BHP i przeciwpożarowym

Oferujemy obsługę w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prewencji przeciwpożarowej. Usługi realizują doświadczeni specjaliści, zgodnie z obowiązującymi standardami oraz przepisami prawa.

W skład oferowanych usług wchodzą:

 • pełen nadzór nad remontami, rozbiórkami instalacji produkcyjnych zlokalizowanych na terenie zakładów produkcyjnych,
 • nadzory BHP nad inwestycjami realizowanymi na terenie zakładów produkcyjnych,
 • opracowanie dokumentacji BHP i prewencji pożarowej takich jak:
  • instrukcja BHP,
  • instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, 
  • dokument zabezpieczenia przed wybuchem;
 • weryfikacja, opiniowanie i uzgodnienie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) oraz planów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) opracowanych przez zewnętrzne firmy,
 • współudział we wdrażaniu wytycznych BHP oraz instrukcjami, które określają zasady prowadzenia prac związanych na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych,
 • systematyczna kontrola BHP i ppoż. w zakresie przestrzegania przez pracowników wymagań przepisów prawnych i zarządzeń wewnętrznych, 
 • raportowanie wyników kontroli i zaleceń,
 • dokumentacja ewentualnych naruszeń BHP.
Oferta

Szkolenia BHP

Nasze szkolenia są zgodne z wymogami przepisów prawa. Każde szkolenie jest poprzedzone analizą potrzeb i dostosowane do specyfiki pracy.

Zobacz także