Oferta

Szkolenia BHP

Tematyka naszych szkoleń wynika z obowiązujących przepisów prawa. Każde szkolenie jest poprzedzone analizą potrzeb i dostosowane do specyfiki pracy.

Oferujemy szkolenia:

 • wstępne dla wszystkich pracowników – 3 godziny lekcyjne,
 • z zagrożeń występujących w zakładzie produkcyjnym – 2 godziny lekcyjne,
 • doraźne (z zasad poruszania się po zakładzie produkcyjnym) – 2 godziny lekcyjne,
 • szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy – 6 godzin lekcyjnych,
 • inne – czas trwania szkolenia ustalany indywidualnie przed szkoleniem,
 • okresowe: 
  • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – 8 godzin lekcyjnych lub 9 godzin lekcyjnych w przypadku szkoleń okresowych na stanowiskach, na których występują warunki szczególnie niebezpieczne,
  • dla pracowników administracyjno-biurowych – 8 godz. lekcyjnych,
  • dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami – 16 godzin lekcyjnych,
  • dla pracowników inżynieryjno-technicznych – 16 godzin lekcyjnych.

Zajęcia prowadzimy: 

 • w Płocku – sala szkoleniowa ORLEN Eko ul. Chemików 7, budynek 01,
 • we Włocławku – sala szkoleniowa baru "Fabryka smaku" ul. Toruńska 222 (dawny bar ZOH),
 • w pozostałych siedzibach ORLEN Eko zlokalizowanych w Szczecinie, Gdańsku, Olsztynie, Poznaniu, Łodzi, Warszawie (Mościska gm. Izabelin), Białymstoku, Lublinie, Kielcach, Wrocławiu, Krakowie, Trzebini i Rzeszowie,
 • w siedzibie klienta bądź innym wskazanym miejscu – ustalane indywidualnie.

Organizujemy szkolenia w postaci:

 • wykładów autorskich,
 • kursów,
 • seminariów,
 • samokształcenia.

Szkolenia prowadzimy w formie stacjonarnej lub online. Klient musi powiadomić swoich pracowników o formie szkolenia.

Szkolenie online dla pracowników Grupy ORLEN odbywa się na platformie elearningowej – dotyczy szkoleń okresowych z dziedziny BHP i P.POŻ oraz dla pracowników innego pracodawcy, wykonujących prace na terenie Zakładu Anwil, CCGT i PTA we Włocławku – z wykorzystaniem Skype.

W przypadku szkoleń  prowadzonych z wykorzystaniem Skype koniecznym jest przekazanie do ORLEN Eko adresów e-mail, na które zostaną wysłane zaproszenia na spotkanie. 

Podczas szkoleń korzystamy z technik, które aktywizują słuchaczy oraz z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, ułatwiających przyswajanie wiedzy z zakresu BHP i prewencji pożarowej takich jak:

 • prezentacje multimedialne,
 • filmy,
 • inne materiały dydaktyczne.

Szkolenia prowadzimy w języku polskim lub angielskim.

Zespół trenerów tworzą wykwalifikowani pracownicy, którzy posiadają wiedzę oraz doświadczenie w zakresie:

 • BHP,
 • prewencji przeciwpożarowej,
 • szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • technik prowadzenia szkoleń.

Warunkiem ukończenia szkolenia jest udział w pełnym wymiarze czasu oraz uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu końcowego. Po egzaminie wystawimy zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, które będzie przekazane klientowi lub bezpośrednio uczestnikom szkolenia.

Terminy szkoleń realizowanych w Płocku i we Włocławku ustalane są z miesięcznym wyprzedzeniem. W pozostałych lokalizacjach – w przypadku zebrania odpowiedniej liczby uczestników lub zgodnie z ustaleniami z klientem. 

Prosimy o kontakt w sprawie indywidualnej wyceny szkoleń. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie podpisanego formularza zgłoszenia „Zlecenie z przedpłatą" wraz potwierdzeniem dokonania płatności w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Wypełniony formularz zgłoszenia należy mailowo wysłać najpóźniej dzień przed szkoleniem, do godz. 10:00 na adresy:

W związku z realizacją szkoleń będzie dochodziło do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych pracowników kierowanych na szkolenie. Klauzula informacyjna dostępna jest w zakładce „Dokumenty do pobrania".

Szkolenia z zagrożeń i zasad bezpieczeństwa uprawniające do wejścia na teren Zakładu Produkcyjnego w Płocku prowadzi Centrum Szkoleniowe ORLEN.

Katarzyna Filkowska

Specjalista ds. BHP

Tel: +48 24 256 76 43
Kom: 669 960 070

Zobacz także