Oferta

Bezpieczeństwo procesowe – analizy HAZOP

Oferujemy realizacje analiz HAZOP (Hazard and Operability Study) które zidentyfikują potencjalne zagrożenia i straty, mogące wystąpić we wskazanych instalacjach. 

W trakcie analizy rozważamy wszystkie prawdopodobne odchylenia parametrów i warunków pracy instalacji, którą badamy. Zapisujemy te, które mogą spowodować poważne zagrożenie dla:

  • personelu,
  • społeczności lokalnej,
  • środowiska naturalnego,
  • zakładu – w postaci strat finansowych.

Analizę przeprowadzamy zgodnie z normą PN-EN 61882:2016. Zidentyfikowane zdarzenia awaryjne oceniamy pod kątem wymagań dla zmniejszenia ryzyka. Analizę prowadzimy w oparciu o udostępnioną dokumentację technologiczną, na podstawie której tworzymy arkusze analityczne. Wykorzystujemy je w trakcie sesji badawczej do dokumentowania wyników prac zespołu HAZOP. 

Analizę można przeprowadzić dla normalnego ruchu technologicznego badanej instalacji lub dla etapów jej rozruchu i zatrzymania.

Zobacz także