O Firmie

Organy i struktura spółki

Zarząd spółki

Krzysztof Iwanicki

Prezes Zarządu

Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu. Od blisko 18 lat związany z sektorem bankowym – w tym czasie kierował oddziałami w ramach m.in. Kredyt Banku (obecnie Santander Bank Polska) oraz banku Pekao S.A.

W latach 2010-2011 był Doradcą i Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Zakładu Zagospodarowania Odpadów Euro-Sokółka. W latach 2011-2012 sprawował funkcję Prezesa Zarządu tej Spółki. Od 7 kwietnia 2016 roku powołany na stanowisko Prezesa Zarządu ORLEN Eko.

Julia Olejniczak – Kowalska

Członek Zarządu

Absolwentka studiów magisterskich Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Ukończyła podyplomowe studia na Uniwersytecie E​konomicznym w Poznaniu w zakresie Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z zakresu prawa pracy.

Blisko 12 lat pełniła funkcję Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy w Mosinie, gdzie brała udział m.in. w budowie i wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania gminą w oparciu o system informacji o terenie. Od 2019 roku związana ze Spółką ORLEN Eko, pracując na stanowisku Dyrektora Biura Usług Czyszczenia i Serwisu. Od 5 maja 2021 roku powołana na stanowisko Członka Zarządu ORLEN Eko.