Kontakt

Zespoły Regionalne

Anna Szymańska

Kierownik Regionu Centrum - Starszy Specjalista ds. BHP

Tel.: 605 199 360

Jadwiga Wiśniewska

Kierownik Regionu Północ - Specjalista ds. OŚ i BHP, Inspektor ds. Prewencji Ppoż.

Tel.: 605 190 492

Dominika Lewandowska

Kierownik Regionu Wschód - Specjalista ds. Ochrony Środowiska i BHP, Inspektor ds. Ppoż.

Tel.: 601 884 195

Mirosław Imburski

Kierownik Regionu Zachód - Starszy specjalista ds. Ochrony Środowiska i BHP, Specjalista ds. Ppoż. 

Tel.: 605 199 006

Kamil Opiński

Kierownik Regionu PołudniOWY WCHÓD - Specjalista ds. BHP, Inspektor ds. Ppoż.

Tel.: 605 606 559

Dominika Skinderowicz

Kierownik Regionu PołudniOWY ZACHÓD - Specjalista ds. BHP i OŚ,  Inspektor ds. Ppoż.

Tel.: 603 161 084