Kontakt

Zespoły regionalne

Anna Szymańska

Kierownik Regionu Centrum - Starszy Specjalista ds. BHP

Tel.: 605 199 360

Jadwiga Wiśniewska

Kierownik Regionu Północ - Specjalista ds. OŚ i BHP, Inspektor ds. Prewencji Ppoż.

Tel.: 605 190 492

Krzysztof Organek

Kierownik Regionu Południe - Starszy Specjalista ds. BHP, Inspektor ds. Ppoż.

Tel.: 603 161 085

Dominika Lewandowska

Kierownik Regionu Wschód - Specjalista ds. Ochrony Środowiska i BHP, Inspektor ds. Ppoż.

Tel.: 601 884 195

Mirosław Imburski

Kierownik Regionu Zachód - Starszy specjalista ds. Ochrony Środowiska i BHP, Specjalista ds. Ppoż. 

Tel.: 605 199 006