O Firmie

Strategia

Nasza działalność biznesowa jest związana z produkcją i sprzedażą biopaliw, biokomponentów, parafin oraz rozpuszczalników. Konsekwentnie rozwijamy się, a nasze działania stanowią podstawę do rozwoju naszej spółki w kierunku biorafinerii. Uzupełnieniem naszej oferty są produkty uzyskiwane podczas przerobu ropy naftowej i regeneracji olejów.

Posiadamy własną instalację hydrorafinacji parafin, która jest jedyną instalacją tego typu w tej części Europy oraz jedną z najnowocześniejszych na świecie. To właśnie technologia oraz wysokogatunkowy surowiec gwarantują bezpieczeństwo i jakość wytwarzanych produktów.

W 2007 uruchomiliśmy nowoczesną instalację do produkcji rozpuszczalników naftowych, która dostarcza na rynek produkty niskosiarkowe i niskoaromatyczne. To rozpuszczalniki, które zakresami temperatur wrzenia odpowiadają produktom handlowym podobnej klasy na rynku światowym. Nasza strategia dla tego segmentu zakłada wzrost sprzedaży produktów wysokomarżowych i wejście w nowe obszary rynku. 

Spółka posiada instalacje do przerobu ropy naftowej w Trzebini i Jedliczu. Nasze destylaty są najwyższej jakości produktami gotowymi oraz półproduktami, które są cenione na rynku. Mamy najdłuższe doświadczenie w przerobie trudnych technologicznie rop krajowych, a nasze instalacje są bezpieczne i stabilne – potwierdzają to nasze koncesje.

Jako jedyni w Polsce posiadamy ciąg technologiczny, który pozwala bezpiecznie regenerować oleje przepracowane i odpadowe w kierunku olejów bazowych. Zregenerowane oleje są surowcem do produkcji olejów smarowych. Posiadamy jedną z najnowocześniejszych instalacji w Europie instalację do rafinacji wodorem. To jedyna tego typu instalacja w Polsce, która spełnia wymagania prawa krajowego i europejskiego. Posiadamy zdolności regeneracji 80 000 ton olejów przepracowanych i odpadowych rocznie.

W tym filarze najistotniejszy jest projekt budowy oczyszczalni ścieków nowej generacji. Dotychczasowa oczyszczalnia projektowana była z myślą o instalacjach przerobu ropy naftowej. Obecnie istotnym obszarem działalności jest produkcja estrów metylowych oraz gliceryny farmaceutycznej. Ścieki przemysłowe pochodzące z takiej produkcji wymagają innych metod oczyszczania niż stosowanych dla „klasycznych” ścieków rafineryjnych. W planach strategicznych jest również budowa nowej lub modernizacja obecnej elektrociepłowni.