21.03.2021

ORLEN Eko na rzecz Ukrainy

ORLEN Eko, jako firma odpowiedzialna społecznie, od wielu lat aktywnie działa i wspiera w ramach wolontariatu czy dobroczynności osoby potrzebujące. 

Reagując na bieżącą sytuację przy naszej wschodniej granicy, ORLEN Eko postanowił zaangażować swoich pracowników w zbiórkę darów dla potrzebujących uchodźców i mieszkańców z Ukrainy. Pracownicy jak zwykle nie zawiedli, przekazując dla rzecz potrzebujących blisko 1 500 szt. różnorodnych artykułów. 

Ponadto, Zarząd ORLEN Eko podjął decyzję o przekazaniu za pośrednictwem Fundacji ORLEN darowizny w wysokości 15 000 zł, na rzecz najbardziej potrzebujących.

- Każda inicjatywa na rzecz mieszkańców Ukrainy, czy to wolontariat pracowników, zbiórka darów czy darowizna finansowa jest w tej chwili nieoceniona. Bardzo serdecznie dziękuje pracownikom ORLEN Eko za tak aktywny i serdeczny udział w proponowanych akcjach - podkreśla Krzysztof Iwanicki, Prezes Zarządu ORLEN Eko.